Spreekuur
Prenataal consult

Vanaf vier maanden na de bevruchting is door prenataal onderzoek (echo) een lipspleet te ontdekken. Daardoor worden lipspleten tegenwoordig steeds vaker al voor de geboorte ontdekt, bijvoorbeeld tijdens de reguliere 20-wekenecho. Gehemeltespleten zonder lip- of kaakspleet zijn meestal niet te zien. Indien een schisis bij de 20-wekenecho is opgemerkt dan zal er reeds voor de geboorte een gesprek plaatsvinden met een specialist uit het schisisteam. Zo kan er al voor de geboorte voorlichting gegeven worden en ontvangt u een informatiemap over schisis.

 

Eerste consult na geboorte

Uw baby wordt doorgaans op het eerstvolgende spreekuur na de aanmelding gezien. Bij uw eerste bezoek aan het schisisteam wordt de schisis nauwkeurig onderzocht. De leden van het schisisteam vertellen wat voor soort afwijking uw kind precies heeft en welke behandelmogelijkheden er zijn. Zo nodig wordt besloten om de lip van uw kindje te “tapen” om te proberen om de spleetbreedte al voor de operatie te versmallen.

 

Erfelijkheidsonderzoek

Schisis kan spontaan ontstaan, maar het kan ook samengaan met andere verschijnselen. In dat geval is er sprake van een syndroom. Bij syndromen is er meestal een verhoogd risico op herhaling bij volgende zwangerschappen. Een klinisch geneticus kan onderzoeken of erfelijke factoren een rol spelen. Hij kan ook de kans op herhaling bepalen bij eventuele volgende kinderen. Met u wordt de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de klinisch geneticus besproken.

Vervolgafspraken

Tijdens de vervolgafspraken worden vragen van ouders/verzorgers en hun kind beantwoord. Ook overleggen de verschillende specialisten met ouders/verzorgers over eventuele klachten, wensen en het te voeren beleid.

Tijdens het spreekuur worden de vragen zo veel mogelijk direct beantwoord, soms is overleg tussen de verschillende disciplines nodig om een gedegen plan en advies te kunnen geven. Na afloop van het spreekuur vindt dit overleg plaats. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en per brief naar de huisarts en andere betrokken hulpverleners gestuurd. De ouders krijgen eveneens schriftelijk en zo nodig telefonisch bericht over de gemaakte afspraken.

Schema vervolgafspraken

In principe blijft het kind langdurig onder controle van het schisisteam. Op de leeftijden van 3 maanden, 4-5 maanden (na operatie), 6-7 maanden, 9-12 maanden (na operatie), 2.5 jaar, 5 jaar, 8 jaar, 12 jaar, 15 jaar, 17.5 jaar en 22 jaar vinden in ieder geval controle afspraken plaats. Soms is een extra consult nodig of heeft u behoefte aan een extra afspraak.